ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Group Menu
dot
bulletHome
bulletวิชชาตันตระ
bulletไสยศาสตร์
dot
TANTRA
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
การบูชาพระพิฆเนศวรเจ้า

พระคเณศ

โอมฺ คเณศายะ นมัช โอมฺ นมัช ศิวาย โอมฺ ศรีมหาอุมา ปารวตี มาตา นมัช

ศรี คเณศ บูชา

สันกัลปะ พิจารณา เคริ่องใช้ต่างๆในการประกอบพิธิบูชา(ระลึกตรวจสอบเครื่องของทุกอย่างในพิธีให้เรียบร้อยด้วยจิตใจอันแน่วแน่มีสมาธิ)

การถวายทีปะ การถวายบูชาด้วยการจุดประทีป,เทียนหรือแสงไฟเพื่อให้เกิดซึ่งแสงสว่าง

การถวายปราณยัม ด้วยลีลาจังหวะการหายใจโดยการควบคุมกุมภัก(การควบคุมลมหายใจ)ให้สม่ำเสมอ การถวายปราณยัมมหเรจัก ถอดรองเท้ายืนตรงในท่าสำรวมก้มศรีษะเล็กน้อย (หายใจเข้า1ครั้งหายใจออก2ครั้งพร้อมกับบริกรรมว่า โอม ศรี ศรี คเณ ชะ ยะ มหา เทวะ โอม โอม 8 จบ

การประกอบธยานัม การทำสมาธิบูชาพระ คเณศวรเจ้า ด้วยการหยุดนิ่งในอารมณ์ทั้งปวง สงบจิตใจระลึกถึงเพียงแต่องค์พระคเณศวรเจ้าอย่างตั้งมั่นและแน่วแน่ ในราวๆ 100 ลมหายใจ เข้าออก

การถวายสุคนธระ การถวายเครื่องหอมชั้นดี,ชั้นเยี่ยม,ชั้นเลิศ,ชั้นสูงสุด ด้วยการน้ำเครื่องหอมซึ่งปรุงแล้วอย่างถูกต้องตามพิธีเท่านั้น เช่น

น้ำมันบัวหลวงบัวลีเทพมนตร์ เพื่อขอพรให้มีบารมี

น้ำมันคณาเทพมนตร์ เพื่อขอพรให้ชนะศัตรูและอุปสรรค

น้ำมันราชโชคเทพประสิทธิ์ เพื่อขอพรเรื่องโชคลาภและการเงิน

น้ำมันจำปาจำปีเทพมนตร์ เพื่อขอพรเรื่องความรัก

น้ำมันอำพันเทพมนตร์ เพื่อขอพรเรื่องปกป้องแคล้วคลาดและลดกรรม

น้ำมันจันทน์ทริจันทน์ทราเทพมนตร์ เพื่อเสริมให้เกิดโชคลาภการเงินและมีเสน่ห์

น้ำมันสรรพศาสตร์เทพมนตร์ เพื่อเสริมให้ได้รับความเมตตาจากและมีผู้คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์

น้ำมันมหากาลมหาประสิทธิ์ เพื่อเสริมเสน่ห์ และทำให้บุคคลอื่นๆหลงใหลหลงรัก

น้ำมันกฤษณาเทพมนตร์มหาบารมี เพื่อเสริมเสน่ห์หา ลบล้างอาคมคุณไสย ให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นๆ

โดยหยดเครื่องหอมที่กระถางทรายหรือที่พระบาทแล้วกล่าวคำถวาย

โอมอันมหาสุคนธระที่มีกลิ่นหอมเลิศ ทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าขอถวาย ต่อพระองค์พระผู้ทรงเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระคเณศวรเจ้าสาธุ ขอทรงโปรดรับอันมหาสุคนธระที่มีกลิ่นหอมเลิศ ทั้งหมดนี้ ด้วยเทอญ และขอทรงประทานความสุข, ความสมหวังและความสำเร็จในการทั้งหลายด้วยเทอญ ขอให้การบูชานี้เป็นที่ทรงโปรดปรานต่อพระองค์ และขอทรงพระเมตตาประทานความผาสุกและโชคลาภต่อข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุการ

การถวายธูปะ การจุดธูปถวายบูชา

จุดธูปถวาย 5,9,32,36 ดอก กล่าวคำถวาย

โอม ศรี วิฆเณศวร กายะ นะมะหะ ธูปัม ปะยามิ

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบบูชาต่อพระวิฆเณศวร ด้วยการจุดธูปหอมถวายบูชาข้าแต่พระคเณศวร, พระโอรสแห่งพระศรีมหาอุมาเจ้า ด้วยความเคารพบูชา ข้าพเจ้าขอน้อมถวายธูปหอมที่มีกลิ่นหอมเลิศ ขอทรงโปรดรับของกราบไหว้บูชาทั้งหมดนี้ด้วยเถิด และขอทรงประทานความสุข, ความสมหวังและความสำเร็จในการประกอบซึ่งพิธีบวงสรวงนี้ด้วยเทอญ

ไนเวทยัม การถวายซึ่งภัตตาหารบูชาเทพเจ้า

การถวายอาหารผลไม้ต่าง ๆ บูชาต่อเทพเจ้า และกล่าวคำถวายดังนี้

ข้าแต่พระคเณศวรเจ้า, พระโอรสแห่งพระแม่ปารวตี ข้าพเจ้าขอน้อมถวายผลไม้ต่าง ๆ ขนม นม เนย สรรพกยาหารเลิศรส เพื่อถวายต่อพระคเณศวรเจ้าเพื่อความสำราญของพระองค์ ขอทรงโปรดรับอาหารถวายเหล่านี้ด้วยเถิด และขอทรงพระเมตตาประทานพรแห่งความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภยิ่งใหญ่ต่อพวกเราด้วยเถิด

เพื่อให้บังเกิดซึ่งความสัตย์ที่แท้จริงและเพื่อความบริสุทธิ์, ข้าพเจ้าขอพรมน้ำนี้บนสถานที่ เพื่อรอซึ่งการถวายอาหารและผลไม้ (แล้วพรมน้ำลงบนอาหารและผลไม้ที่จะถวายบูชา)

นำถ้วยทองเหลืองหรือทองแดงใส่น้ำสะอาดบริสุทธิ์กล่าวสวดมนตร์ต่อไปนี้

โอม ปรนายะ สวาหา(พรมน้ำลงบนอาหารและผลไม้ที่จัดถวายครั้งที่1)

โอม อปานายะ สวาหา(พรมน้ำลงบนอาหารและผลไม้ที่จัดถวายครั้งที่2)

โอม วยานายะ สวาหา(พรมน้ำลงบนอาหารและผลไม้ที่จัดถวายครั้งที่3)

โอม อุทานายะ สวาหา(พรมน้ำลงบนอาหารและผลไม้ที่จัดถวายครั้งที่4)

โอม สมานายะ สวาหา(พรมน้ำลงบนอาหารและผลไม้ที่จัดถวายครั้งที่5)

นมัสการ การถวายความเคารพบูชา

ด้วยการพนมมือ ถวายการหมอบกราบ กล่าวคำนมัสการต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบบูชา, ข้าแต่เทพเจ้าแห่งบริวารคณะ, เทพเจ้าแห่งเทวะทั้งหลาย, พระผู้ทรงประทานซึ่งความสำเร็จสมประสงค์ต่อสาวกของพระองค์ทั้งหลาย, ขอทรงขจัดอุปสรรคอันยากต่อการแก้ไขให้หมดสิ้นไป ขอน้อมกราบพระองค์อีกครั้งและตลอดกาล

ปรารถนา การขอพร กล่าวคำขอพรดังนี้

ข้าแต่พระคเณศวรเจ้า, พระผู้ทรงให้ความช่วยเหลือคุ้มครองดูแลต่อสาวกของพระองค์, ขอทรงโปรดเมตตาต่อพวกเราทรงประทานความสงบผาสุกและพรอันยิ่งใหญ่แก่พวกเราด้วย ขอทรงขจัดความเดือดร้อนทั้งหมดของเราด้วยเทอญ

ข้าแต่เทวาธิเทวะ, พระผู้เป็นเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างอุปสรรคทั้งปวง การบวงสรวงบูชาในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่จะได้รับผลตอบแทน แต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้รับซึ่งพระกรุณาของพระองค์ ขอให้การกราบไหว้บูชานี้จงประสบผลสำเร็จ ขอทรงพอพระทัย, ข้าแต่เทวะของข้าพเจ้า ขอทรงพิจารณาข้าพเจ้าดั่งข้าทาสบริวารอันจงรักภักดี ของพระองค์ด้วยเถิด ข้าแต่เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กว่าเทวะทั้งหลาย, ขอทรงประทานความสำเร็จสมดั่งประสงค์ของข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้าขอน้อมกราบไหว้บูชา

ข้าแต่ เทวะ, ขอให้นำข้าพเจ้าให้หลุดพ้นจากความโง่เขลาไปสู่แสงสว่างแห่งความฉลาดจากความมืดมิดไปสู่แสงสว่าง, จากความทุกข์โศรกไปสู่ยังความผาสุก, จากความยากจนไปสู่ความอุดมสมบูรณ์, จากความตายไปสู่ความเป็นอิสระหลุดพ้นจากบาปทั้งหลายด้วยเทอญ

โอมฺ คเณศายะ นมัช โอมฺ นมัช ศิวาย โอมฺ ศรีมหาอุมา ปารวตี มาตา นมัช

(ขอให้นำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและจงอย่าใช้เพียงเพื่อนำไปอวดอ้างความเก่งกาจอันจอมปลอม)

(อย่าได้นำความรู้นี้ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของผู้อื่น)
ไสยศาสตร์

สมัครสมาชิก
โอม ศรี มหา คเณชะ นมัช article
laddu ขนมลัดดู แบบตันตระเทวาลัย (สำหรับสมาชิก)
การประดิษฐานเทวรูปแบบตันตระเทวาลัย
ไสยศาสตร์ ศาสตร์เร้นลับที่ยังคงอยู่ในลมหายใจของโลก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.