ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Group Menu
dot
bulletHome
bulletวิชชาตันตระ
bulletไสยศาสตร์
dot
TANTRA
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
วิชชาที่เหนือกว่าวิชา article

ตันตระ

ตันตระ หมายถึง การเผยแพร่หรือแผ่ออกไป เป็นวิชชา เฉพาะกลุ่ม มีการศึกษาโดยการถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่ง สู่ อีกบุคคลหนึ่ง ในฐานะ ตันเตคุรุ( ผู้ถ่ายทอดความรู้หรือผู้ชี้แนะ ) และ ตันตริก ( ผู้รับการถ่ายทอดความรู้หรือผู้ได้รับการชี้แนะ ) แบ่งออกเป็น 2 แขนงคือ
1. พระเวทย์ หมายถึง การศึกษาภาคปฏิบัติ เช่น การประกอบพิธีกรรม การบวงสรวง สังเวย การรับพลัง การถ่ายเทพระเวทย์ การฝึกจิต การทำสมาธิ การทำคุณไสย รักษาคุณไสย เป็นต้น
2. พระเวช หมายถึง การศึกษาภาคจิตใจ ความเข้าใจในชีวิต การหาคำตอบให้กับชีวิต เช่น ตัวเราเป็นใคร อยู่เพื่ออะไร กำลังทำอะไรอยู่ ต้องการทำอะไร ตายแล้วไปไหน ตายแล้วเป็นอย่างไร อะไรคือทุกข์ วิธีจัดการกับทุกข์ การอยู่กับกรรม การรับกรรม การเลี่ยงกรรม การหนีกรรม การหลบกรรม เป็นต้น

ใครที่ต้องเป็นตันตระ
ตันตระ คือ การหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเรา ศึกษาตันตระเพื่อหลุดพ้น จาก การเวียนว่ายตายเกิดเพื่อรู้และเข้าใจ เพื่อใช้ชีวิตอย่างถูกต้องในแบบของตนเอง เพราะแค่เพียงรู้จักชีวิตไม่พอต้องใช้ชีวิตให้เป็นด้วย บางคนรู้แต่ไม่ใช้ บางคนใช้โดยไม่รู้

พุทธะคือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน การเป็นพุทธะคือ การเป็นผู้รู้ การเป็นผู้ตื่น การเป็นผู้เบิกบาน พุทธะแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ
1 สัมมาสัมพุทธะ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ได้ โดยการตรัสรู้ คือรู้ได้ด้วยตนเอง และ สามารถ นำสิ่งที่ได้ตรัสรู้ นั้น มาวางรากฐานให้ผู้อื่น สามารถ ศึกษาแนวทางและปฏิบัติตามได้
2 อนุตะระพุทธะ คือผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ได้ โดยการศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางของ สัมมาสัมพุทธะ จนได้รู้แจ้ง แต่ไม่สามารถ นำสิ่งที่ได้รู้ นั้น มาวางรากฐานให้ผู้อื่น สามารถ ศึกษาแนวทางและปฏิบัติตามได้
3 ปัจเจกพุทธะ คือผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ได้ ด้วยตนเองหรือได้รับการชี้แนะจากบุคคลอื่นจนสามารถรู้แจ้งได้ แต่ไม่สามารถ นำสิ่งที่ได้รู้ นั้น มาวางรากฐานให้ผู้อื่น สามารถ ศึกษาแนวทางและปฏิบัติตามได้

 

ทำไมต้องตันตระ
เมื่อเรารู้สึกว่า ทุกข์ของเราไม่เหมือนคนอื่น ทุกข์ของคนทุกคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นวิธีการดับทุกข์ของแต่ละคนจึงไม่มีทางเหมือนกันได้ เมื่อเรารู้สึกว่า เราอยู่คนเดียว ไม่มีใครเข้าใจเรา ทุกข์ของเราแก้ไม่ได้ ไร้ทางออก อยากหาทางดับทุกข์ของเราเอง เมื่อไม่อยากเวียนว่าย ตายเกิด อีก เมื่อเรารู้สึกว่า ตายไม่ใช่เรื่องสุดท้าย และเกิดไม่ใช่เรื่องแรกในชีวิต เมื่อเรารู้สึกว่า ไม่กลัวที่จะตาย แต่ กลัวที่จะเกิด เมื่อเรารู้สึกว่า เราจะอยู่เพื่อใครอยู่ต่อไปทำไม และทำไมต้องอยู่

 
วิชชาตันตระ

กรรมาวุธ (สำหรับสมาชิก) article
เทวปัทมะรูป (สำหรับสมาชิก) article
วัชรา (พาหะ) (สำหรับสมาชิก) article
รัตนะ (มณี) (สำหรับสมาชิก) article
เรื่องเล่าจากเจ้าบ้าน article
คำสอนดีๆที่เก็บมาจากความทรงจำ article
วิชชาประจุจิต (สำหรับสมาชิก) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.